Privatlivspolitik

Fortrolighedspolitik

1. Introduktion

1.1 Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for brugere af onlinebutikker og tjenester.

1.2 Denne politik gælder, hvor vi agerer som dataansvarlig med hensyn til personlige data om vores webstedsbesøgende og tjenestebrugere; med andre ord, hvor vi bestemmer formålene og midlerne til behandlingen af ​​disse personoplysninger.

1.3 Vi bruger cookies på vores hjemmeside. I det omfang disse cookies ikke er strengt nødvendige for leveringen af ​​vores hjemmeside og tjenester, vil vi bede dig om at give samtykke til vores brug af cookies, når du første gang besøger vores hjemmeside.

1.4 Vores hjemmeside inkorporerer privatlivskontrol, som påvirker, hvordan vi behandler dine personlige data. Ved at bruge fortrolighedskontrollerne kan du modtage direkte markedsføringskommunikation og begrænse offentliggørelsen af ​​dine oplysninger.

1.5 I denne politik henviser "vi", "os" og "vores" til UAB Poilsio sprendimai.

2. Kredit

2.1 Dette dokument blev oprettet ved hjælp af en skabelon fra SEQ Legal (https://seqlegal.com).

Du skal beholde ovenstående kredit. Brug af dette dokument uden kreditten er en krænkelse af ophavsretten. Du kan dog købe et tilsvarende dokument hos os, som ikke inkluderer kreditten.

3. Hvordan vi bruger dine personlige data

3.1 I dette afsnit 3 har vi angivet:

(a) de generelle kategorier af personoplysninger, som vi kan behandle;

(b) [i tilfælde af personlige data, som vi ikke har fået direkte fra dig, kilden og specifikke kategorier af disse data];

(c) de formål, som vi kan behandle personoplysninger til;

(d) retsgrundlaget for behandlingen.

3.2 Vi kan behandle data om din brug af vores hjemmeside og tjenester ("brugsdata"). Brugsdataene kan omfatte din IP-adresse, geografiske placering, browsertype og -version, operativsystem, henvisningskilde, besøgslængde, sidevisninger og webstedsnavigationsstier, samt oplysninger om timing, hyppighed og mønster for din tjenestebrug. Kilden til brugsdataene er vores analytiske sporingssystem. Disse brugsdata kan blive behandlet med det formål at analysere brugen af ​​hjemmesiden og tjenesterne. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig overvågning og forbedring af vores hjemmeside og tjenester.

3.3 Vi kan behandle dine kontodata ("kontodata"). Kontodataene kan omfatte dit navn og din e-mailadresse. Kontodataene kan behandles med det formål at drive vores hjemmeside, levere vores tjenester, sikre sikkerheden af ​​vores hjemmeside og tjenester, vedligeholde sikkerhedskopier af vores databaser og kommunikere med dig. Det juridiske grundlag for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.dk) ELLER udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og/eller at tage skridt, på din anmodning, for at indgå en sådan kontrakt.

3.4 Vi kan behandle dine oplysninger inkluderet i din personlige profil på vores hjemmeside ("profildata"). Profildataene kan omfatte dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, profilbilleder, køn, fødselsdato, forholdsstatus, interesser og hobbyer, uddannelsesdetaljer og beskæftigelsesdetaljer. Profildataene kan behandles med det formål at muliggøre og overvåge din brug af vores hjemmeside og tjenester. Det juridiske grundlag for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.dk) ELLER udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og/eller at tage skridt, på din anmodning, for at indgå en sådan kontrakt.

3.5 Vi kan behandle dine personoplysninger, der er givet i forbindelse med brugen af ​​vores tjenester ("tjenestedata"). Tjenestedataene kan behandles med det formål at drive vores hjemmeside, levere vores tjenester, sikre sikkerheden af ​​vores hjemmeside og tjenester, vedligeholde sikkerhedskopier af vores databaser og kommunikere med dig. Det juridiske grundlag for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.com) ELLER udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og/eller at tage skridt, på din anmodning, for at indgå en sådan kontrakt.

3.6 Vi kan behandle oplysninger, som du lægger op til offentliggørelse på vores hjemmeside eller gennem vores tjenester ("udgivelsesdata"). Offentliggørelsesdataene kan behandles med det formål at muliggøre en sådan offentliggørelse og administrere vores hjemmeside og tjenester. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.dk) ELLER udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og/eller at tage skridt, på din anmodning, for at indgå en sådan kontrakt.

3.7 Vi kan behandle oplysninger indeholdt i enhver forespørgsel, du sender til os vedrørende varer og/eller tjenester ("forespørgselsdata"). Forespørgselsdataene kan behandles med det formål at tilbyde, markedsføre og sælge relevante varer og/eller tjenester til dig. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke.

3.8 Vi kan behandle oplysninger vedrørende vores kundeforhold, herunder kundekontaktoplysninger ("kundeforholdsdata"). Kundeforholdsdataene kan omfatte dit navn, dine kontaktoplysninger og information indeholdt i kommunikation mellem os og dig eller din arbejdsgiver. Kilden til kundeforholdsdata er dig eller din arbejdsgiver. Kundeforholdsdataene kan behandles med det formål at administrere vores relationer med kunder, kommunikere med kunder, føre optegnelser over denne kommunikation og promovere vores produkter og tjenester til kunder. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig korrekt forvaltning af vores kundeforhold.

3.9 Vi kan behandle oplysninger vedrørende transaktioner, herunder køb af varer og tjenester, som du indgår med os og/eller via vores hjemmeside ("transaktionsdata"). Transaktionsdataene kan omfatte dine kontaktoplysninger, dine kortoplysninger og transaktionsoplysningerne. Transaktionsdataene kan behandles med det formål at levere de købte varer og tjenester og føre korrekte registre over disse transaktioner. Det juridiske grundlag for denne behandling er udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og/eller at tage skridt, på din anmodning, for at indgå en sådan kontrakt og vores legitime interesser (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.dk).

3.10 Vi kan behandle oplysninger, som du giver os med det formål at abonnere på vores e-mail-meddelelser og/eller nyhedsbreve ("meddelelsesdata"). Meddelelsesdataene kan blive behandlet med det formål at sende dig de relevante meddelelser og/eller nyhedsbreve. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER udførelsen af ​​en kontrakt mellem dig og os og/eller at tage skridt, på din anmodning, for at indgå en sådan kontrakt.

3.11 Vi kan behandle oplysninger indeholdt i eller relateret til enhver kommunikation, som du sender til os ("korrespondancedata"). Korrespondancedataene kan omfatte kommunikationsindholdet og metadataene forbundet med kommunikationen. Vores hjemmeside vil generere metadata forbundet med kommunikation foretaget ved hjælp af hjemmesidens kontaktformularer. Korrespondancedataene kan blive behandlet med det formål at kommunikere med dig og journalføring. Det juridiske grundlag for denne behandling er vores legitime interesser (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.dk).

3.12 Vi kan behandle enhver af dine personoplysninger, der er identificeret i denne politik, hvor det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare retskrav, uanset om det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig beskyttelse og hævdelse af vores juridiske rettigheder, dine juridiske rettigheder og andres juridiske rettigheder.

3.13 Vi kan behandle enhver af dine personlige data, der er identificeret i denne politik, hvor det er nødvendigt med det formål at opnå eller opretholde forsikringsdækning, styring af risici eller opnå professionel rådgivning. Det juridiske grundlag for denne behandling er vores legitime interesser (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.dk).

3.14 Ud over de specifikke formål, som vi kan behandle dine personoplysninger til i dette afsnit 3, kan vi også behandle enhver af dine personoplysninger, hvor en sådan behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller i for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.

3.15 Giv venligst ikke nogen anden persons personlige data til os, medmindre vi beder dig om det.

4. Udlevering af dine personlige data til andre

4.1 Vi kan videregive dine personoplysninger til ethvert medlem af vores gruppe af virksomheder (dette betyder vores datterselskaber, vores ultimative holdingselskab og alle dets datterselskaber) i det omfang, det er rimeligt nødvendigt for de formål og på det juridiske grundlag, der er angivet i denne politik. Information om vores gruppe af virksomheder kan findes på https://esaunashop.dk/da/om-os

4.2 Vi kan videregive dine personoplysninger til vores forsikringsselskaber og/eller professionelle rådgivere i det omfang, det er rimeligt nødvendigt med henblik på at opnå eller opretholde forsikringsdækning, styring af risici, opnå professionel rådgivning eller etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav, uanset om det er i retten sager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

4.3 Vi kan videregive "angiv persondatakategori eller kategorier" til vores leverandører eller underleverandører i det omfang, det er rimeligt nødvendigt for at gennemføre ordren.

4.4 Finansielle transaktioner relateret til vores hjemmeside og tjenester er ELLER kan blive håndteret af vores betalingstjenesteudbydere (Bank Luminor, Paysera, Paypal). Vi deler kun transaktionsdata med vores betalingstjenesteudbydere i det omfang, det er nødvendigt med henblik på at behandle dine betalinger, refundere sådanne betalinger og behandle klager og forespørgsler vedrørende sådanne betalinger og tilbagebetalinger.

4.5 Vi kan videregive dine forespørgselsdata til en eller flere af de udvalgte tredjepartsleverandører af varer og tjenester, der er identificeret på vores hjemmeside med det formål at sætte dem i stand til at kontakte dig, så de kan tilbyde, markedsføre og sælge relevante varer til dig og/eller tjenester. Hver sådan tredjepart vil fungere som dataansvarlig i forhold til de forespørgselsdata, som vi leverer til den; og når de kontakter dig, vil hver sådan tredjepart give dig en kopi af deres egen privatlivspolitik, som vil regulere den pågældende tredjeparts brug af dine personlige data.

4.6 Ud over de specifikke videregivelser af personoplysninger, der er angivet i dette afsnit 4, kan vi videregive dine personoplysninger, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser. Vi kan også videregive dine personoplysninger, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare retskrav, hvad enten det er under retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

5. Opbevaring og sletning af personlige data

5.1 Dette afsnit 5 beskriver vores datalagringspolitikker og -procedure, som er designet til at hjælpe med at sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser i forhold til opbevaring og sletning af personlige data.

5.2 Personoplysninger, som vi behandler til et eller flere formål, må ikke opbevares i længere tid, end det er nødvendigt til det eller de formål.

5.3 Vi opbevarer dine personlige data som følger:

(a) Persondatakategori eller kategorier opbevares i en periode på mindst 10 arbejdsdage efter og i en periode på højst 3 år.

5.4 I nogle tilfælde er det ikke muligt for os på forhånd at angive, i hvilke perioder dine personoplysninger vil blive opbevaret. I sådanne tilfælde vil vi bestemme opbevaringsperioden ud fra følgende kriterier:

(a) Opbevaringsperioden for kategorien personoplysninger vil blive bestemt ud fra specifikke kriterier.

5.5 Uanset de øvrige bestemmelser i dette afsnit 6, kan vi opbevare dine personlige data, hvor en sådan opbevaring er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.

6. Ændringer

6.1 Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores hjemmeside.

6.2 Du bør tjekke denne side af og til for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer i denne politik.

6.3 Vi kan ELLER vil underrette dig om ændringer ELLER væsentlige ændringer af denne politik via e-mail eller via det private beskedsystem på vores hjemmeside.

7. Dine rettigheder

7.1 I dette afsnit 7 har vi opsummeret de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelsesloven. Nogle af rettighederne er komplekse, og ikke alle detaljerne er inkluderet i vores resuméer. Derfor bør du læse de relevante love og vejledninger fra de regulerende myndigheder for at få en fuldstændig forklaring af disse rettigheder.

7.2 Dine hovedrettigheder i henhold til databeskyttelsesloven er:

(a) retten til adgang;

(b) retten til berigtigelse;

(c) retten til sletning;

(d) retten til at begrænse behandlingen;

(e) retten til at gøre indsigelse mod behandling;

(f) retten til dataportabilitet;

(g) retten til at klage til en tilsynsmyndighed; og

(h) retten til at trække samtykke tilbage.

7.3 Du har ret til at få bekræftet, hvorvidt vi behandler dine personoplysninger og, hvor vi gør, adgang til personoplysningerne, sammen med visse yderligere oplysninger. Disse yderligere oplysninger omfatter detaljer om formålene med behandlingen, de pågældende kategorier af personoplysninger og modtagerne af personoplysningerne. Forudsat at andres rettigheder og friheder ikke påvirkes, vil vi give dig en kopi af dine personlige data. Det første eksemplar udleveres gratis, men yderligere kopier kan være underlagt et rimeligt gebyr.

7.4 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget og under hensyntagen til formålene med behandlingen, at få udfyldt eventuelle ufuldstændige personoplysninger om dig.

7.5 I nogle tilfælde har du ret til sletning af dine personlige data uden unødig forsinkelse. Disse omstændigheder omfatter: personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet; du trækker samtykket til samtykkebaseret behandling tilbage; du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til visse regler i gældende databeskyttelseslovgivning; behandlingen er til direkte markedsføringsformål; og personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt. Der er dog undtagelser fra retten til sletning. De generelle undtagelser omfatter, hvor behandling er nødvendig: for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed; for overholdelse af en juridisk forpligtelse; eller til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

7.6 I nogle tilfælde har du ret til at begrænse behandlingen af ​​dine personoplysninger. Disse omstændigheder er: du bestrider nøjagtigheden af ​​de personlige data; behandlingen er ulovlig, men du er imod sletning; vi har ikke længere brug for personoplysningerne til brug for vores behandling, men du har brug for personoplysninger til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav; og du har gjort indsigelse mod behandlingen i afventning af bekræftelsen af ​​denne indsigelse. Hvor behandlingen er blevet begrænset på dette grundlag, kan vi fortsætte med at opbevare dine personoplysninger. Vi vil dog kun ellers behandle det: med dit samtykke; til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder; eller af hensyn til vigtig offentlig interesse.

7.7 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, men kun i det omfang retsgrundlaget for behandlingen er, at behandlingen er nødvendig for: udførelsen af ​​en opgave udført i den offentlige interesse eller i udøvelsen af ​​enhver officiel myndighed, der er tillagt os; eller formålene med de legitime interesser, der forfølges af os eller af en tredjepart. Hvis du gør en sådan indsigelse, vil vi ophøre med at behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde for behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav.

7.8 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål (herunder profilering til direkte markedsføringsformål). Hvis du gør en sådan indsigelse, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger til dette formål.

7.9 Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål af grunde, der vedrører din særlige situation, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.

7.10 I det omfang retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:

(a) samtykke; eller

(b) at behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en kontrakt, som du er part i, eller for at tage skridt på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, og en sådan behandling udføres med automatiserede midler, har du ret til at modtage dine personoplysninger fra os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Denne ret gælder dog ikke, hvor den ville have en negativ indvirkning på andres rettigheder og friheder.

7.11 Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder databeskyttelseslovgivningen, har du en juridisk ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed med ansvar for databeskyttelse. Du kan gøre det i det EU-medlemsland, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller stedet for den påståede krænkelse.

7.12 I det omfang det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger er samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Fortrydelse vil ikke påvirke lovligheden af ​​behandlingen før tilbagetrækningen.

7.13 Du kan udøve enhver af dine rettigheder i forhold til dine personlige data ved skriftlig meddelelse til os, ud over de andre metoder, der er specificeret i dette afsnit.

8. Om "cookies"

8.1 En "cookie" er en fil, der indeholder en identifikator (en streng af bogstaver og tal), som sendes af en webserver til en webbrowser og gemmes af browseren. Identifikationen sendes derefter tilbage til serveren, hver gang browseren anmoder om en side fra serveren.

8.2 "Cookies" kan enten være "vedvarende cookies" eller "sessionscookies": en "vedvarende cookie" vil blive gemt af en webbrowser og vil forblive gyldig indtil dens fastsatte udløbsdato, medmindre den slettes af brugeren før udløbsdatoen; en "sessionscookie" vil på den anden side udløbe ved slutningen af ​​brugersessionen, når webbrowseren lukkes.

8.3 "Cookies" indeholder typisk ingen information, der personligt identificerer en bruger, men personlige oplysninger, som vi gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der er gemt i og hentet fra "cookies".

9. "Cookies", som vi bruger

9.1 Vi bruger "cookies" til følgende formål:

(a) autentificering - vi bruger "cookies" til at identificere dig, når du besøger vores hjemmeside, og mens du navigerer.

(b) status - vi bruger "cookies" til at hjælpe os med at afgøre, om du er logget ind på vores hjemmeside.

(c) personalisering - vi bruger "cookies" til at gemme oplysninger om dine præferencer og til at tilpasse hjemmesiden.

(d) sikkerhed - vi bruger "cookies" som et element i de sikkerhedsforanstaltninger, der bruges til at beskytte brugerkonti, herunder at forhindre svigagtig brug af loginoplysninger, og for at beskytte vores hjemmeside og tjenester generelt.

(e) annoncering - vi bruger "cookies" til at hjælpe os med at vise annoncer, der vil være relevante for dig.

(f) analyse - vi bruger "cookies" til at hjælpe os med at analysere brugen og ydeevnen af ​​vores hjemmeside og tjenester.

(g) samtykke til "cookies" - vi bruger "cookies" til at gemme dine præferencer i forhold til brugen af ​​"cookies" mere generelt.

10. "Cookies" brugt af vores tjenesteudbydere

10.1 Vores tjenesteudbydere bruger "cookies", og disse "cookies" kan blive gemt på din computer, når du besøger vores hjemmeside.

10.2 Vi bruger "Google Analytics" til at analysere brugen af ​​vores hjemmeside. "Google Analytics" indsamler information om brug af hjemmesiden ved hjælp af "cookies". De indsamlede oplysninger vedrørende vores hjemmeside bruges til at lave rapporter om brugen af ​​vores hjemmeside. Googles privatlivspolitik er tilgængelig på: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.3 Vi offentliggør "Google AdSense" interessebaserede annoncer på vores hjemmeside. Disse er skræddersyet af Google til at afspejle dine interesser. For at bestemme dine interesser vil Google spore din adfærd på vores websted og på andre websteder på tværs af nettet ved hjælp af "cookies". Eller vi offentliggør "Google AdSense"-annoncer på vores hjemmeside. For at bestemme dine interesser vil Google spore din adfærd på vores websted og på andre websteder på tværs af nettet ved hjælp af "cookies". Denne adfærdssporing giver Google mulighed for at skræddersy de annoncer, du ser på andre websteder, så de afspejler dine interesser (men vi udgiver ikke interessebaserede annoncer på vores websted). Du kan se, slette eller tilføje interessekategorier knyttet til din browser ved at besøge: https://adssettings.google.com. Du kan også fravælge "AdSense"-partnernetværkets "cookie" ved hjælp af disse indstillinger eller ved at bruge Network Advertising Initiatives "multi-cookie"-opt-out-mekanisme på: http://optout.networkadvertising.org. Disse opt-out-mekanismer bruger dog selv "cookies", og hvis du sletter "cookies" fra din browser, vil dit fravalg ikke blive opretholdt. For at sikre, at et fravalg opretholdes med hensyn til en bestemt browser, kan du overveje at bruge Googles browser-plugins, der er tilgængelige på: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11. Håndtering af "cookies"

11.1 De fleste browsere tillader dig at nægte at acceptere "cookies" og at slette "cookies". Metoderne til at gøre det varierer fra browser til browser og fra version til version. Du kan dog få opdateret information om blokering og sletning af cookies via disse links:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Blokering af alle cookies vil have en negativ indvirkning på mange websteders anvendelighed.

11.3 Hvis du blokerer cookies, vil du ikke være i stand til at bruge alle funktionerne på vores hjemmeside.

12. Vores detaljer

12.1 Denne hjemmeside ejes og drives af UAB Poilsio sprendimai.

12.2 Vi er registreret i Sandėlių g. 28, Klaipėda, Litauen, under registreringsnummer 303170822, og vores registrerede kontor er på Sandėlių g. 28, Klaipėda, Litauen.

12.3 Vores primære forretningssted er Sandėlių g. 28, Klaipėda, Litauen.

12.4 Du kan kontakte os:

(a) pr. post til ovennævnte postadresse;

(b) ved at bruge vores webstedskontaktformular;

(c) på telefon: +370 609 14143

(d) via e-mail: [email protected]